Doprava zdarma do 22 zemí.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je odpovědný ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů”), zajistit právní ochranu osobních údajů Objednatele a jím určených třetích osob v Objednávce a to za účelem poskytnutí produktů.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Zákona o ochraně osobních údajů, Poskytovatel v procesu uzavírání smlouvy zpracovává osobní údaje Objednatele bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů Objednatele je nezbytné pro plnění smlouvy, v níž vystupuje jako jedna ze smluvních stran. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa, adresa pro doručení, telefon a e-mail. Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nejsou poskytovány žádným jiným subjektům, kromě kurýrní společnosti DHL zajišťující dopravu produktu. Poučení o právech dotčené osoby:

Kupující má právo kdykoli požádat o aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů. Zároveň má právo vyžadovat informace o zpracování osobních údajů a seznamu zpracovávaných osob Poskytovatel se zaručuje, že neprodá, nepronajme a ani jinak neposkytne vaše údaje žádné třetí straně.

 

Odebíraj Novinky